Polityka prywatności

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Operatorem Serwisu www.houseofasia.pl (dalej „Serwis”) jest De Care Group Sp. z o.o. i wspólnicy Sp. Komandytowa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431445 REGON 010793910 NIP: 118-003-23-72 z siedzibą Pieńków 147 05-152 Czosnów zwana dalej „Administrator”. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem:

a. poczty elektronicznej pod adresem e-mail: wwwadmin@decare.pl,
b. poczty tradycyjnej pod wyżej wymienionym adresem,
c. połączenia telefonicznego pod numerem: +48 22 380 44 00,
d. połączenia faksowego pod numerem: +48 22 380 44 01
e. osobistego kontaktu pod wyżej wymienionym adresem od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

II. INFORMACJE W FORMULARZACH.

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Ze względów bezpieczeństwa serwery Serwisu rejestrują dzienniki logów zawierające część danych pochodzących z kierowanych do serwera żądań.

Są to:
a. czas rejestracji żądania,
b. publiczny adres IP, z którego przesłano żądanie,
c. adres żądanego zasobu (Request URI),
d. treść ciała żądania (Message Body),
e. identyfikator aplikacji przesyłającej żądanie (User Agent).

3. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do przeprowadzenia analiz pomocnych w rozwoju i optymalizacji Serwisu. Tworzone statystyki nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Dodatkowo mogą one być wykorzystane do rozpoznania przypadków prób naruszenia integralności Serwisu. Zarejestrowane dzienniki logów przechowywane są przez czas nieokreślony.

4. Wszystkie dane przetwarzane przez Administratora zabezpieczone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Administratora wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Tylko za zgodą Użytkownika, zebrane dane będą wykorzystane także w celach marketingowych, badaniach rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników Serwisu.

6. Wypełniając formularz zapisu do newslettera, Użytkownik zezwala także na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres email newsletter. Newsletter ma na celu stałe informowanie o nowościach pojawiających się w Serwisie, a także materiałach promocyjnych i reklamowych dotyczących Administratora.

7. Dane techniczne zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników korzystających ze strony internetowej www.decare.pl, zbierania danych demograficznych, a także w celach prowadzenia statystyk oglądalności naszej strony lub do personalizacji jej zawartości.

8. De Care jest jedynym dysponentem danych osobowych podanych przez Użytkownika. Dane osobowe nie będą sprzedawane ani udostępniane innym osobom trzecim.

9. Administratorem danych osobowych jest De Care, która przetwarza je zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

III. ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH.

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych.

2. Użytkownik może dokonywać aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia oraz zmiany swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania De Care o zmianie danych osobowych, w szczególności za pośrednictwem telefonu, faxu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.ażdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych.

3. W przypadku nieudostępnienia lub usunięcia danych osobowych, De Care zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług drogą elektroniczną.

IV. UDOSTĘPNIANIE DANYCH.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

4. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki w swoim urządzeniu. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

5. Informacja o ewentualnych zmianach Polityki prywatności zostanie zamieszczona na stronie www w zakładce Aktualności najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Ponadto użytkownicy korzystający z Usług Konto Użytkownika oraz Newsletter otrzymają tę informację za pośrednictwem poczty elektronicznej.